Styrelsen 2021

Ordförande
Utbildningsansvarig

Linda Vågberg
070-46 88 755
ordforande@frkmittsvenska.se

Sekreterare
Jenny Håkansson

Bitr. utställningsansvarig
Nina Westin

Bitr. utbildningsansvarig
Sara Sandvall

 

Vice ordförande
Utställningsansvarig

Lisa Pettersson

Kassör
Håkan Stolt

Jaktansvarig
Johnny Öberg
jakt@frkmittsvenska.se

Protokoll

Om du är medlem och önskar ta del av protokoll från våra styrelsemöten så är du välkommen att kontakta sekreteraren.

info@frkmittsvenska.se