Styrelsen 2021

Ordförande
Linda Vågberg
070-46 88 755
ordforande@frkmittsvenska.se

Vice ordförande
Kassör

Jenny Håkansson

Bitr. utställningsansvarig
Nina Westin

Sekreterare
Håkan Stolt

Ledamot
Ingela Öhrling

Ledamot
vakant

Bitr. utbildningsansvarig
Sara Sandvall
utbildning@frkmittsvenska.se
 

Protokoll

Om du är medlem och önskar ta del av protokoll från våra styrelsemöten så är du välkommen att kontakta sekreteraren.

info@frkmittsvenska.se