Styrelsen 2017

Ordförande
Utställningsansvarig

Ingela Olsson
ordforande@frkmittsvenska.se

Kassör
Maria Sjöberg
kassor@frkmittsvenska.se

Ledamot
Utbildningsansvarig

Åsa Carlsson
utbildning@frkmittsvenska.se

Vice ordförande
Jaktansvarig

Thomas Holmgren
jakt@frkmittsvenska.se

Sekreterare
Agneta Östlund
sekreterare@frkmittsvenska.se

Suppleant
Anna Lena Holmberg

Suppleant
Carina Rosenholm

info@frkmittsvenska.se