Styrelsen 2020

Ordförande
Linda Vågberg
ordforande@frkmittsvenska.se

Sekreterare
Lisa Pettersson
sekreterare@frkmittsvenska.se

Utställningsansvarig
Anna-Lena Holmberg
utstallning@frkmittsvenska.se

Suppleant
Ingela Olsson

Vice ordförande
Kassör

Maria Sjöberg
kassor@frkmittsvenska.se

Utbildningsansvarig
Åsa Carlsson
utbildning@frkmittsvenska.se

Suppleant
Jaktansvarig

Johnny Öberg
jakt@frkmittsvenska.se

Protokoll

Om du är medlem och önskar ta del av protokoll från våra styrelsemöten så är du välkommen att kontakta sekreteraren.

info@frkmittsvenska.se