FB-R, Funktionsbeskrivning Retriever

FB-R i Sundsvall den 5 juli 2020

Beskrivare: Maria Sjöberg

Max 8 hundar - förtur för flattar, men alla retrieverraser är välkomna i mån av plats.
Avgift: 400 kr insättes på FRK Mittsvenskas pg-konto 67961-3
Sista anmälningsdag: 14 juni

Upplysningar: Maria Sjöberg, kassor@frkmittsvenska.se

Retrievern är en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den en också stor arbetskapacitet. Det är egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden. Du kan som retrieverägare få en beskrivning av dessa specifika egenskaper utan att din hund behöver vara tränad.
Läs mer om FB-R här.