19 september A-provskurs

I ett samarbete mellan FRK Gävle Dala och FRK Mittsvenska har vi nu möjlighet att bjuda in våra medlemmar till en A-provskurs i Järvsö. Kursen kommer att hållas vid jakt och efter samma villkor och regler som ett riktigt A-prov, men ingen kommer att åka ur. Vi räknar med att samtliga ekipage skall få cirka sex apporter.

När & var?
Lördagen den 19 september i Järvsö

Hur många?
Kursen omfattar totalt 8 platser.

För vem?
Krav för deltagande är medlemskap i FRK och pris i ÖKL på b-prov. Förtur för medlemmar i FRK Gävle Dala (4 platser) och FRK Mittsvenska (4 platser) vid anmälan innan den 1 september. Vid stort intresse kommer ekipage med lägst 1a pris i ÖKL att ges förtur. Besked om du har kommit med meddelas den 1 september.

Vad kostar det?
Kostnaden för varje ekipage är 1 400 kr, som betalas när man får meddelande om man fått en plats.

Hur går det till?
På fredag kväll kommer en samling att hållas för en teoretisk information angående säkerhet och hur träningen kommer att bedrivas. Jakten kommer att starta tidig lördag morgon och kommer att hållas på i första hand änder och eventuellt duvor beroende på tillgång. Jakten kommer att bedrivas helt utifrån hundekipagens förutsättningar och erfarenhet. Instruktörer kommer att finnas med som stöd och handledning. Vi räknar med att jakten kommer att hålla på under större delen av lördagen med ett antal avbrott för förflyttning och näringsintag. Deltagare svarar själv för mat och fika under dagen.

Före kursen bör deltagarna ha läst igenom jaktprovsregler och anvisningar för a-prov samt instruktioner för deltagare på jaktprov. Dessa dokument återfinns på SSRKs hemsida.

Om intresset blir stort så räknar vi med att kunna köra igen lördagen den 26 september.

Frågor besvaras av Linda Vågberg, ordforande@frkmittsvenska.se, 070-468 87 55