Den 6 juli - Clinic med Anna-Lena Wendt

Denna clinic kommer att vara kostnadsfri för klubbens funktionärer

Den 6 juli kl.17-20 kommer Anna-Lena att ta upp tre alltid lika aktuella områden inom jaktträningen: avlämningar, koncentrera sig på rätt uppgift och bättre hörsamhet vid kontakt/stoppsignal.

Vi håller till i Österström, nordväst om Sundsvall.

Denna clinic kommer att vara kostnadsfri för aktiva medlemmar som har hjälpt till vid klubbens aktiviteter under 2020 och 2021, exempelvis hålla i träningsträffar, hjälpa till på jaktprov eller sitta i styrelsen.  Övriga medlemmar betalar 200 kr. Anmälningsavgiften sätts in på klubbens plusgiro 67961-3

Vi kommer att följa FHM och SKKs vid tidpunkten aktuella restriktioner.