18 september Prova-på-jakt

Flatklubben driver en tydlig målsättning att öka antalet flattar som kommer ut på A-prov, vilket har beskrivits i det nyligen reviderade RAS-dokumentet. För oss i de nordligare delarna av landet är tillfällena till att komma ut som apportör på jakt inte så många och a-proven är lätträknade.

I samarbete med Henry Carlsson, HC Jakt i Ljusdal, har vi glädjen att kunna erbjuda Prova-På-Jakt den 18 september för dig som inte har haft möjlighet att vara med som apportör vid riktig fågeljakt tidigare.

Plats - utanför Ljusdal
Pris - 1200 kr

Det är inga krav på meriter från jaktprov för att kunna delta, men du bör ha en hund som kan vara tyst och lugn vid din sida, som är skottfast och som har vana att apportera dummies och vilt. 

Om du har frågor om dagen eller om du undrar om din hund har tillräckliga kunskaper så är du välkommen att höra av dig till Linda Vågberg, ordforande@frkmittsvenska.se, 070-4688755

Medlemskap i FRK är obligatoriskt vid alla våra aktiviteter. 
Inte medlem? Vi kan erbjuda ett års provmedlemskap för 100 kr.
Kontakta Linda Vågberg, ordforande@frkmittsvenska.se