Webbutbildning SSRK prov och kommissarie

FRK tillsammans med SSRK bjuder här in intresserade till en webbaserad utbildning gällande hanteringen av SSRK prov och frågor runt kommissariens arbete vid anordnande av prov.

För att kunna utöka provverksamhet osv. behöver vi utöka antalet medlemmar som kan hjälpa till med dessa saker. Vi hoppas att många tar tillfället i akt att förkovra sig i detta.

Kursen vänder sig både till de som vill bli kommissarie och till dig som redan hanterar SSRK prov och kommissariens uppgifter vid anordnande av prov.

För att kunna följa genomgången på ett bra sätt så bör du ha tillgång till en dator.

Kurs kommer att hållas vid två tillfällen för att fler skall få möjlighet att deltaga. Vi kommer att begränsa antalet deltagare vid varje tillfälle till 10 deltagare för att alla skall ha möjlighet att ställa frågor osv. Om behov finns så kör vi fler tillfällen framöver.

Första kurstillfället är tisdagen den 16 mars 2021 Kl.18:00
Andra kurstillfället är tisdagen den 13 april 2021 Kl. 18:00

Om kursdag inte har någon betydelse, skriv båda dagarna i din anmälan så har vi möjlighet att styra om lite ifall någon av dagarna blir full.

Kursen kommer att hållas via ZOOM och länk för inloggning skickas till deltagarna vi e mail.

Kursen är kostnadsfri.

Anmälan senast den 10 mars till bägge kurserna.
Frågor ställs till jakt@frk.nu.

Väl mött hälsar FRK
Christer Harmsund/ Jaktansvarig

Anmälan