FB-R, Funktionsbeskrivning Retriever

Foto: SSRKs hemsida, www.ssrk.se
Foto: SSRKs hemsida, www.ssrk.se

FB-R i Sundsvall den 11 augusti 2021, kvällsbeskrivning

Beskrivare: Maria Sjöberg
Avgift 400 kr
Förtur för flattar, men alla retrieverraser är välkomna i mån av plats.

Men vad är FB-R egentligen???

Hur gärna vill din flat apportera och samarbeta? Hur löser den problem? Vill den bära vilt? Genom att delta på ett FB-R får du reda på allt det, och mer därtill!

FB-R är en stambokförd verksamhet inom Svenska Spaniel och Retriever-klubben, SSRK, som blivit verklighet efter önskemål från retrieverras-klubbarna.

Beskrivningen innehåller 11 moment och syftar till att kartlägga retrieverns ursprungliga jaktliga egenskaper - arbetsegenskaper som är viktiga att bevara för framtiden för att behålla retrievern som den härliga jakt- och familjehund den är. 

Under ett FB-R får föraren inte ge "apportkommando" eller agera på något sätt utan att testledaren gett information om att göra detta. På detta sätt ser man de nedärvda egenskaperna helt utan påverkan från föraren, vilket ibland kan ge helt andra resultat än hur det ser ut på träning där föraren agerar.

I filmbiblioteket har FRK för avsikt att visa filmer på olika moment som ingår i FB-R, med en bekrivande text kring varje film. 

Retrievern är en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den en också stor arbetskapacitet. Det är egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden. Du kan som retrieverägare få en beskrivning av dessa specifika egenskaper utan att din hund behöver vara tränad.
Läs också mer om FB-R på SSRKs hemsida.