Den 6 juli - Clinic med Anna-Lena Wendt

Denna clinic kommer endast att vara öppen för klubbens funktionärer

Den 6 juli kl.17-20 kommer Anna-Lena att ta upp tre alltid lika aktuella områden inom jaktträningen: avlämningar, koncentrera sig på rätt uppgift och bättre hörsamhet vid kontakt/stoppsignal.

Mer info om maximalt antal deltagare och anmälan kommer att uppdateras närmare aktuellt datum. Detta arrangemang kommer att vara kostnadsfritt för klubbens funktionärer.

Vi kommer att följa FHM och SKKs vid tidpunkten aktuella restriktioner.