Anmälningsformulär FB-R den 5 juli 2020


Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften 400 kr, ska betalas till FRK Mittsvenskas pg 67961-3 senast 3 veckor innan beskrivningstillfället.

Du kommer att få en bekräftelse på din anmälan samt mer information i god tid innan beskrivningstillfället.