FB-R, Funktionsbeskrivning Retriever

Den 5 juli 2020 planerar FRK Mittsvenska en FB-R i Sundsvall

Retrievern är en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den en också stor arbetskapacitet. Det är egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden. Du kan som retrieverägare få en beskrivning av dessa specifika egenskaper utan att din hund behöver vara tränad.
Läs mer om FB-R här.